Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Papula-Nevinpat

Yksi Suomen tunnetuimmista patentti- ja tavaramerkkitoimistoista Papula-Nevinpat osti kilpailijansa Forssén & Salomaa Oy:n.

Usein Aroniaa lähestytään toimeksiannolla jossa etsitään sopivaa ostokohdetta. Papula-Nevinpatin tilanteessa tätä ongelmaa ei ollut. Lähtötilanne oli hyvä, kun kohde oli jo selvillä, mutta se ei poistanut tarvetta turvautua asiantuntijan apuun.


”Aikataulu oli tiukka joten alusta lähtien oli selvää että ulkopuolista apua tarvitaan. Aikaisempi kokemus Aroniasta omistusjärjestelijänä vaikutti päätökseen käyttää heidän asiantuntemustaan” Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja Markku Simmelvuo toteaa.


Yrityskauppaan liittyy aina myös tunteita, se on ”fiilislaji” siinä missä asuntokauppakin, joten neuvottelutaitojen ja henkilökemian merkitys korostuu. Ilman kummankin osapuolen luottamusta ei tuloksia synny.        Lars Lindholm Aroniasta osoittautui juuri oikeaksi henkilöksi neuvottelutilanteeseen. ”Kokemus ja tilanteen hallinta auttoivat viemään neuvottelut kaikki osapuolia tyydyttävään päätökseen” Simmelvuo korostaa.


Pelkistämisen taito on arvokas ominaisuus yrityskaupanneuvotteluissa. Asioiden esittämisen selkeys vaikutti prosessin nopeuteen, esimerkiksi hinnanmäärityksessä sillä oli ratkaiseva merkitys. Usein kaupan osapuolilla ei ole aikaisempaa kokemusta yritysten arvonmäärityksestä, ja silloin selkeys ja ymmärrettävyys korostuvat.


”Jos jotain tekisi toisin niin viestintä, sekä sisäinen että ulkoinen olisi hyvä miettiä etukäteen” toteaa toimitusjohtaja Markku Simmelvuo. ”Mitä tiedotetaan, kenelle ja missä vaiheessa kauppaa, on tärkeää sopia hyvissä ajoin, jotta vältytään turhilta värinkäsityksiltä”

 
Yrityskauppareferenssimme