Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Oy Konwell Ab

Vuonna 1982 perustettu Oy Konwell Ab, joka tuo maahan laadukkaita höyry-, prosessi- ja vesijärjestelmäventtiilejä, kävi läpi sukupolvenvaihdoksen loppuvuodesta 2010.


”Yrityksen myyntiäkin harkittiin, ostajaehdokkaita oli useita, mutta kun kaksi lapsista ilmaisi halukkuutensa jatkaa yrityksen toimintaa, tuntui tämä luontevimmalta sekä miellyttävimmältä ratkaisulta” kertoo toimitusjohtaja Tom J. Heinänen.
”Alusta asti oli selvää että prosessiin haetaan ulkopuolinen asiantuntija. Kaikkea ei voi, eikä pidä yrittääkään tehdä itse. Aroniaa suositteli yrittäjätuttu, joka itsekin oli toteuttanut onnistuneen sukupolvenvaihdoksen Aronian avustuksella.
Liikkeelle lähdettiin 2009, Viestinvaihto-ohjelmalla. Jälkeenpäin ajatellen, olisi sukupolvenvaihdos pitänyt aloittaa hiukan aikaisemmin. Hiljaisen tiedon siirtäminen seuraavalle sukupolvelle vie aikaa. Jatkajien olisi hyvä olla yrityksen toiminnassa 4-5 vuotta ennen varsinaista vastuun siirtämistä. Tämän lisäksi työkokemus jonkun toisen palveluksessa on arvokasta. Eli suunnitelmallisuutta ja aikaa tarvitaan, että yrityksen siirto seuraavalle sukupolvelle toteutuu toivotulla tavalla.
Koko prosessiin liittyy myös paljon tunteita. Käytännön ongelmat ovat usein pieniä verrattuna psykologiaan. Yksi kysymys on lasten tasapuolinen kohtelu tilanteessa, jossa vain osa jatkaa mukana yrityksen toiminnassa. Aronian pitkästä kokemuksesta sukupolvenvaihdoksissa oli apua käytännön asioiden lisäksi myös tunnetason haasteissa.
Kokeneen henkilökunnan merkitystä ei pidä unohtaa muutostilanteessa.
Nyt on edessä vastuusta luopuminen, mutta samalla myös omaa aikaa tulee pikkuhilja lisää ja mahdollisuudet vaikkapa matkusteluun lisääntyvät” toteaa Tom J. Heinänen lopuksi.
 
Yrityskauppareferenssimme