Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Temal Oy

Sukupolvenvaihdos 5 sentin konseptin eli 5cm välein räätälöidyistä kylpyhuonekalusteistaan tunnetussa Temal Oy:ssä vietiin päätökseen joulukuussa 2011.

”Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin”, Boris Höglund kertoo. ”Jo vuonna 2006 ryhdyttiin valmistelemaan yrityksen siirtoa lapsille.” Työ saatiin päätökseen ja 1.12.2011 Boris Höglund siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja seuraava sukupolvi otti vastuulleen operatiivisen johdon.

Pelkkä tekninen omistuksensiirto ei sinänsä ole suurin haaste. Tärkeää on saada itse prosessi etenemään ja olennainen paperityö tehdyksi, ajallaan ja oikein.”Temalia oli neuvottu käyttämään ulkopuolista neuvonantajaa työn läpiviemisessä”, sanoo Boris Höglund ”Aronian kokemus sukupolvenvaihdoksista vakuutti meidät”.

Kummatkin jatkajat, Harri Höglund ja Nina Zischka olivat ehtineet hankkia työkokemusta talon ulkopuolelta. ”Sillä on suuri merkitys ja tulemme sitä aikanaan edellyttämään myös omilta lapsiltamme”, he vahvistavat. Temal Oy on aina ollut osa heidänkin arkea, ja koko ajan oli selvää, että he tulisivat aikanaan jatkamaan isänsä työtä perheyrityksessä.
Ominaisuuksiltaan ja vahvuuksiltaan sisarukset täydentävät toisiaan ja näin keskinäinen työnjako ei ole aiheuttanut ongelmia. Samansuuntaiset näkemykset tavoitteista ja yrityksen kehittämisestä helpottavat yhteistyötä.

Keskustelua oli käyty yrityksen sisällä sukupolvien näkemyseroista mitä tulee yrityskulttuuriin ja tapaan yritystä johtaa. ”Tässä Aronian ja Sammy Lindholmin merkitys prosessin kannalta oli merkittävä”, toteaa Harri Höglund. Ulkopuolinen asiantuntija on tärkeä keskustelukumppani silloin, kun osapuolten välillä on paljon tunteita. Puolueeton osallistuja pystyy helpommin nostamaan esiin eri osapuolten näkemykset, analysoimaan objektiivisemmin yrityksen mahdollisuuksia ja uhkia ja myös ulkopuolisena esittämään ratkaisuehdotuksia. ”Sammy oli joustava ja painotti prosessissa juuri oikeita asioita”, lisää Nina Zischka.

Boris Höglundilla on pitkä ja merkittävä työura takanaan: yli 50 vuotta työelämässä, viimeiset 17 vuotta Temalissa, joka perustettiin 1994 Wärtsilän ja Hackmanin emalitehtaan rauniolle.

Vaikka Boris Höglund on luovuttanut operatiivisen vastuun eteenpäin, ei hän kokonaan ole jäämässä pois yrityksen toiminnasta. Uutena projektina on Temalin toiminnan aloittaminen Norjassa.

 
Yrityskauppareferenssimme