Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Addicta Oy-Informatum Oy

Addicta Oy:n ja Informatum Oy:n aikaisempi yhteistyö ja sen mukanaan tuomat kontaktit johtivat yritysjärjestelyyn. Syksyllä 2011 yhdistettiin Addicta Oy:n terapiamaailma Informatum Oy:n osaamiseen työyhteisön valmentamisessa.

Tommy Hellsten on tehnyt 30 vuotisen elämäntyön ihmisyyden ja ihmisen kunnioittamisen parissa, kirjoittanut useita aiheeseen liittyviä kirjoja ja luonut ”Ihminen Tavattavissa”- ohjelman, jonka siirtäminen jälkipolville oli yhtenä järjestelyyn vaikuttavana tekijänä.

Uuden Informatum Oy:n tavoitteena on lähestyä työyhteisöjen arvomaailmaa nykypäivän vaatimusten mukaisesti, korostamalla ihmisarvon ja ihmisyyden merkitystä pelkän työn suorittamisen sijaan.

”Kun yritysten yhdistymisen käytännön järjestelyyn tarvittiin ulkopuolista apua, neuvottiin pankista kääntymään Aronian puoleen” kertoo Tommy Hellsten. ”Päällimmäinen vaikutelma, joka myös säilyi loppuun asti, jonka Aroniasta ja Sammy Lindholmista projektivastaavana saimme, oli miellyttävä, asiallinen ja osaava.  Sammyn persoona ja tapa toimia vakuuttivat, luottamus syntyi ja vaikka välillä tuntui että asiat olivat monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää, aina löytyi aikaa niiden läpikäymiseen. Pienellä viiveellä syntyi myös positiivinen ratkaisu eri ongelmakohtiin, talonpoikaisjärjen käyttö on suositeltavaa, eikä lisää laskutusta.” lisää Hellsten.

”Prosessiin meni noin vuosi. Se oli rankkaa aikaa, koska samalla piti jatkaa normaalia liiketoimintaa ja yrityksen johtamista. Tilanteeseen liittyy monenlaisia haasteita, mm kuinka paljon keskeneräisistä asioista voi ja kannattaa tiedottaa, henkilökunta jää helposti ”heitteille” kun normaaliin johtamiseen ei jää voimia.” toteaa Tommy Hellsten. ”Ilman ulkopuolista yrityskaupan ammattilaista ei tilanteesta olisi selvitty.”

”Suurimmat haasteet liittyivät hinnan määrittelyyn ja osakassopimuksen tekoon. Numeroiden maailma ei ollut helppo ja oman käsityksen muodostaminen oli vaikeaa. Ja vaikka ihan kaikkea ei aina ehkä ymmärtänyt, luottamus Aroniaan mahdollisti asioiden etenemisen. Osakassopimuksen teko vahvisti sen, että ”devil lies in details”…. Sammy nosti vaikeitakin asioita pöydälle, aikaa ja vaivaa säästämättä, ja toimeksiantajalle välittyi viesti siitä, että asiakkaan etu oli ensi sijalla.”

Oman henkilökunnan osaaminen ja sitoutuneisuus on prosessin kannalta merkittävää. Suurimman myllerryksen keskellä Tommy Hellsten tosin junaili toimintaa itsekseen, kolme avainhenkilön ollessa poissa, ikävien yhteensattumien johdosta.

Haltuunotto ja yrityskulttuurien yhdistäminen on ollut haastavampi prosessi kun etukäteen uskottiin ja Tommy Hellsten harmittelee, ettei hänelle ole jäänyt riittävästi aikaa pitää yhteyksiä ulospäin, operatiivinen johtaminen on nielaissut voimat ja ajan. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, vanhin poika astuu yrityksen toimitusjohtajaksi syksyllä 2012
 
Yrityskauppareferenssimme