Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Nopetek Oy

Hämeen TE-keskuksen omistajanvaihdosklinikka, ViestinVaihto-palvelu ja Aronia Groupin konsultointi olivat avainasioita sukupolvenvaihdoksen mallikkaaseen läpiviemiseen yrityksessämme, kertoo Nopetek Oy:n toimitusjohtaja Tero Norola.

Sukupolvenvaihdos läpäistiin vuodessa.

Lammilaisen yrittäjän Jorma Norolan sairastuminen käynnisti metallin alihankintaan keskittyvän konepajayrityksen sukupolvenvaihdoksen muutama vuosi sitten. Sandvik-konsernin työnjohtotehtävissä Lahden koneistamolla työskennellyt perheen poika Tero Norola siirtyi ensin joksikin aikaa työhön konepajalle.

Kesällä 2007 ryhdyttiin järjestelemään sukupolvenvaihdosta ja heinäkuun lopussa 2008 hanke oli viety lävitse.

\"Ilman konsultteja hankkeesta ei olisi tullut mitään\".

Konepajan sukupolvenvaihdos mallikkaasti

Tero Norola kertoo, että sukupolvenvaihdosasioissa otettiin yhteyttä Hämeen TE-keskukseen. Sen jälkeen asiat lähtivät etenemään ripeästi. Heille järjestettiin Hämeenlinnassa TE-keskuksen maksuttomalle Omistajanvaihdosklinikalle tapaaminen ViestinVaihto-konsultin kanssa. Muutaman istunnon jälkeen Aronia Groupin konsultti Lars Lindholm ryhtyi käytännön työhön.

– Velattoman ja vakavaraisen yrityksemme toiminta on melko vakaata, koska asiakkaina on suuria yhteistyökumppaneita. Ilman konsultteja olisimme kuitenkin olleet pulassa; sukupolvenvaihdoksesta ei olisi tullut mitään tai se olisi mennyt metsään.

Veroasioita, arviointeja ja kahden yhtiön yhdistäminen

Projektissa oli laidasta laitaan sellaisia asioita, joihin en olisi itse ehtinyt riittävästi perehtyä. Konsulttien apu oli tarpeen etenkin veroasioissa, mutta myös kiinteistöjen, tonttien yms. arvioinneissa. Sukupolvenvaihdoksen vaikeusastetta lisäsi kauppaan sisältynyt kahden yhtiön yhdistäminen. Verottajalta tuli vaihdoksen jälkeen hyväksytty päätös ja kaikki sujui muutenkin mallikkaasti.

Suunniteltu ja hallittu pk-yrityksen sukupolvenvaihdos

TE-keskuksen ViestinVaihto-palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa toteuttaa sukupolvenvaihdoksen suunnitellusti ja hallitusti. ViestinVaihto sisältää seuraavat osa-alueet: luopujan tilanteen selvittäminen, yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen, verotuksellisten ja juridisten kysymysten selvittäminen, rahoitusmahdollisuudet eri luovutusvaihtoehdoissa sekä toimenpidesuositukset.

ViestinVaihto-asiantuntijapalvelun lopputuloksena yrittäjä saa kirjallisen vaihdossuunnitelman toimenpidesuosituksineen. Palvelu toteutetaan kolmen päivän mittaisena yrityskohtaisena konsultointina. Pienille, enintään viiden työntekijän yritykselle voidaan räätälöidä hieman kevyempi 1–2 päivän mittainen ViestinVaihto. Palvelua voidaan tarvittaessa jatkaa lisäkonsultoinnilla.

Konepajayrittäjä uskoo tulevaisuuteen

Nopetek Oy:ssä tehtiin sukupolvenvaihdos haastavalla hetkellä keskellä kansainvälisen talouskriisin pyörteitä.

Yrittäjä Tero Norola ei kuitenkaan jäänyt tuleen makaamaan, vaan investoi miltei ensitöikseen uuteen hienosäde-plasmaleikkauskoneeseen ja NC-sahaan. Yhtiö muutti alkuvuodesta 2008 uusiin toimitiloihin Lammin Jahkolan teollisuusalueelle Lahti-Tampere tien varrelle. Metalliteollisuuden suhdanteiden elpyessä harkittavaksi tulevat toimitilojen laajennukset.

– Olemme saaneet investoinneilla noin kolmanneksen tekoaikaa lisää ja ilman talouskriisiä olisimme joutuneet jo palkkaamaan lisää väkeä nykyisen neljän työntekijän lisäksi. Teen itsekin konepajatöitä viidentenä. Kassavirtaa pitää seurata tarkalla silmällä, mutta yrittäjäksi ryhtyminen ei ole ainakaan vielä kaduttanut.

Laadukas omistajanvaihdospalveluiden verkosto koko Suomeen

Seuraavan viiden vuoden aikana noin 70 000 yrittäjää on siirtymässä eläkkeelle. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, on käynnistänyt hankkeen helpottamaan yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksia.

TEM:n koordinoiman hankkeen tavoitteena on turvata kattava ja yritysten tarpeisiin vastaava laadukas omistajanvaihdospalvelujen tarjonta. Hanke toteutetaan 1.2.2009–31.12.2013 välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston osarahoituksella.

 
Yrityskauppareferenssimme