Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Vartola Oy ostaa Arkkitehtitoimisto CJN Oy:n osakekannan

Arkkitehtitoimisto CJN Oy toimii jatkossakin itsenäisenä arkkitehtipalveluja tuottavana toimistona ja myyjät jatkavat pääosin entisissä tehtävissään.

Arkkitehtitoimisto CJN Oy:n yrittäjä‐arkkitehdit Juhani Jauhiainen, Kari Somma, Eero Valtiala, Hannu Mikola, Olli Rouhiainen ja Veli‐Markku Kukkanen ovat myyneet 14.04.2016 omistamansa Arkkitehtitoimisto CJN Oy:n koko osakekannan Vartola Oy:lle. 

Arkkitehti Juhani Jauhiainen toteaa: ”Olemme jo pitkään miettineet hakea uudesta omistajuudesta jatkuvuutta ja uusia vahvuuksia yhtiömme toimintaan. Yhteisenä ajatuksenamme on ollut pyrkiä löytämään CJN:lle sellaista uutta omistajuutta, joka ymmärtää toimistomme arkkitehtuurin linjan, erityisosaamisemme, tulevaisuuden haasteet alalla ja työkulttuurimme jatkumisen merkityksen sekä laajemmin myös omistuksellisesti perheyrittäjyyden kestävän kehityksen filosofian”.

”Syksyn ja talven aikana olemme keskustelleet laajasti toisen arkkitehtuuriin liittyvä perheyrittäjän Vartola Oy:n kanssa mallista, jossa Vartola Oy ostaa koko CJN Oy:n osakekannan ja CJN:n vanhat osakkaat jäävät edelleen työsuhteeseen varmentamaan vanhojen osaamisten ja arvojen jatkumista ja siirtämistä niin omistaja‐ajattelussa kuin työkulttuurissa. Vartola Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Perttu Vartola on huolellisesti tutkinut toimintaamme ja sitoutunut kunnioittamaan CJN:n perinnettä ja keskeisiä arvoja.”

Vartola Oy:n hallituksen puheenjohtaja Perttu Vartola puntaroi uutta omistajuutta puolen vuoden ostoprosessin kokemuksena: ”CJN:n vakaa ja tuloksellinen toiminta loivat mahdollisuuden nyt toteutuneeseen omistajuuden muutokseen ja uusiin voimiin tulevaisuuden luomisessa CJNssä niin asiakkaiden, eri verkostojen kuin henkilöstönkin yhteiseksi hyväksi”. 

Vartola Oy on pääosakas myös Arkkitehtitoimisto KVA Oy:ssä. Kauppa mahdollistaa molempien yhtiöiden osalta entistä laajemman palvelukokonaisuuden kehittämisen asiakkaiden tarpeisiin.Vartola Oy:n toiminta perustuu niin CJN Oy:ssä kuin jo yli 50 vuotta KVA Oy:ssäkin perheyrittäjyyden

Aronia toimi kaupassa myyjän edustajana.
 
Yrityskauppoja yli 10 vuoden kokemuksella.