Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Haltuunotto ja integraatio

Suunnitelmallinen ja oikein resursoitu haltuunotto ja integraatio heti yritysjärjestelyn toteuduttua vähentää merkittävästi yrityskaupan epäonnistumisen riskiä.

Yritysjärjestelyn haltuunotto

Yritysjärjestelyn haltuunoton ei tarvitse epäonnistua. Kokemuksemme mukaan haltuunotto epäonnistuu useimmiten siksi, että sitä ei yksinkertaisesti tehdä tai suunnitelman toteutumista ei seurata.

Toimialajärjestelyt

Aronian toimialajärjestelyissä yksittäisten yhtiöiden kehittäminen yhdeksi liiketoimintakokonaisuudeksi tehdään suunnitelmallisesti järjestelyä seuraavien 6 - 12 kuukauden aikana. Hanke resursoidaan kokeneilla muutosjohtajilla ja tarvittavilla muilla väliaikaisilla osaajilla. Yhtiöryhmän hallitus seuraa suunnitelman toteutumista. Tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. raportointi- ja seurantajärjestelmien kehittäminen, hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn implementoiminen, järjestelmien ja prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskittäminen, organisaation osaamisen kehittäminen, käyttöpääoman optimointi, rahoitusneuvottelut jne. jne.

Yhtiön rahoituskyvykkyyttä rakennetaan vaiheittain, ja liiketoimintasuunnitelmaa toteutetaan laaditun strategian mukaisesti.

Haltuunottoon ja jatkokehittämiseen liittyvistä asioista vastaa Kaisa Arovaara.