Aronia
Me autamme yrittäjiä onnistumaan
Suomi

Yrityskaupat

Kokemuksella ja oikeilla kontakteilla on ratkaiseva merkitys omistusjärjestelyjen onnistumisessa.

Aronia Group hoitaa sekä osto- että myyntitoimeksiantoja ja tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut saman katon alta.

Yrityskaupasta puhutaan yleensä silloin, kun yritys myydään yhtiön toimivalle johdolle tai ulkopuoliselle toimijalle. Yrityksen myyntiprosessi kannattaa aloittaa ajoissa, noin 3-5 vuotta ennen arvioitua myyntiajankohtaa, suunnittelemalla kaikki vaiheet tarkasti, jotta myynti sujuu hallitusti. Asiantuntijan puoleen on hyvä kääntyä jo alussa, sillä se säästää aikaa ja vaivaa. Lisäksi asiantuntijan hyödyntäminen helpottaa päätöksentekoa ja vähentää riskejä.

Yrityksen arvon määrittäminen ennen yrityskauppaa

Ennen myyntiprosessin aloittamista on tärkeää määrittää yrityksen liiketoiminnan ja osakekannan arvo. Arvonmääritys kannattaa ehdottomasti laadituttaa asiantuntijalla, joka on toteuttanut yrityskauppoja. Tällainen asiantuntija pystyy laatimaan arvion, ei pelkästään teoreettisten laskelmien perusteella, vaan myös huomioiden toteutuneiden kauppojen hintatason. Yrityskauppaprosessiin lähdettäessä tulee odotukset kauppahinnan suhteen asettaa realistiselle tasolle.

Kaupan onnistumisen kannalta on tärkeätä, että kaupan rakenne on suunniteltu oikein. Kaupan rakenteella saattaa olla vaikutusta mm. ostajan mahdollisuuksiin saada kauppa rahoitettua ja toisaalta se saattaa myös vaikuttaa liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden edellytyksiin. Kokenut yrityskaupan asiantuntija osaa ottaa nämä asiat huomioon ja tuoda ne toimeksiantajansa tietoisuuteen.

Yrityskauppaan tarvitaan erikoistunut asiantuntija

Myyjän kannattaa valmistautua myyntiprosessiin kokoamalla yrityksen tärkeät paperit yhteen, jotta kauppaprosessin edetessä ostaja voi tarkistaa yhtiön liiketoiminnallisia ja juridisia asioita. Yrityskauppaan liittyy paljon juridiikkaa, jonka takia juridisten asiakirjojen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa, joka on perehtynyt nimenomaan yrityskauppoihin.

Lopuksi voidaan todeta, että toimeksiantajan kannattaa pyrkiä käyttämään samaa asiantuntijatahoa läpi koko yrityskauppaprosessin, jotta prosessin aikana esille tulleet asiat tulee varmasti otettua huomioon.

Omistusjärjestelyn eri vaiheet

Keskustellaan lisää

Aronia on yrityskauppojen ja toimialajärjestelyjen asiantuntija. Ota yhteyttä Aroniaan niin keskustellaan lisää.